Politica de confidentialitate a datelor
LUXURY GOODS IMPORT SRL

LUXURY GOODS IMPORT S.R.L  face tot posibilul pentru a proteja datele cu caracter personal ale partenerilor sai. 

Avand in vedere introducerea Regulamentului General privind protectia datelor (GDPR) incepand cu 25.05.2018, va siguram ca societatea Luxury Goods Import SRL va respecta cu strictete toate regulile nou introduce , date dvs. personale fiind in siguranta.

In acest scop Luxury Goods Import SRL a redactat o politica privind confidentialitatea datelor pe care o puteti regasi mai jos si in care, vom explica toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin care va asiguram inca odata, de respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislatia in vigoare , precum si de Regulamentul 679/2016.

Politica LUXURY GOODS IMPORT S.R.L se refera la prelucrarea datelor personale furnizate de catre clienti sau utilizatori ai site-ului, in scopul indeplinirii conditiilor comerciale/contractuale de facturare, livrare, oferite la momentul completarii formularului de comanda, asa cum este el definit pe website-ul www.luxurygoods.ro, sau in format scris la sediul societatii din Timisoara – str. Miorita 11-13

LUXURY GOODS IMPORT SRL ,  nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de terti, la care se poate ajunge prin legaturi de orice natura, in afara web-site-ului.

Va asiguram ca toate datele cu caracter personal prelucrate de LUXURY GOODS IMPORT SRL, atat prin mijloace automatizate cat si prin formularele de comanda completate la sediul societatii si care fac parte dintr-un sistem de evidenta a datelor , sunt :

 • Prelucrate in mod legal, echitabil si transparent
 • Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri
 • Adecvate , relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate
 • Exacte , iar in cazul in care va fi necesar sa fie actualizate vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal, sau disproportionale cu scopul propus, vor fi sterse sau rectificate, la solicitarea persoanelor vizate, in cel mai scurt timp conform procedurilor interne ale societatii si ale reglementarilor legale in vigoare
 • Pastrate intr-o forma care permite identificarea dumneavoastra pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele
 • Prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, ale pierderii, a distrugerii, a deteriorarii accidentale prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare

Politica de confidentalitate a datelor din cadrul LUXURY GOODS IMPORT SRL este actualizata periodic pentru a asigura o buna transparenta datelor cu caracter personal colectate si vom informa clientii si colaboratorii nostri asupra oricaror modificari ce apar privind acest aspect .

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

- datele cu caracter  personal sunt prelucrate in scopul indeplinirii conditiilor comerciale , facturare , livrare marfa, evidenta plata si, vor fi prelucrate pe intreaga durata de valabilitate a contractului incheiat de parti , precum si ulterior pe o perioada de 5 ani conform dispozitiilor legale in vigoare ( Codul fiscal)

LUXURY GOODS IMPORT SRL, colecteaza date cu caracter personal atat prin intermediul website-ului cat si prin completarea formularelor, in format scris, la sediul societatii in scopul mai sus declarat, precum si in scopul intocmirii evidentelor necesare activitatii societatii , stocare si arhivare pe o perioada determinata conform consimtamantului liber exprimat al fiecarei persoane a carei date se proceseaza si, in conformitate cu politica interna a societatii.

Utilizatorii, personele fizice a caror date cu caracter personal sunt prelucrate pe baza de consimtamant, isi pot retrage consimtamantul, in orice moment iar, acest lucru nu va afecta prelucrarea realizata  anterior. Retragerea consimtamantului se va putea realiza printr-o cerere scrisa inregistrata la sediul societatii sau transmisa pe adesa de e-mail dpo@luxurygoods.ro

Ce tipuri de date colectam?

Colectam datele dvs. cu caracter personal , in primul rand , pentru a facilita parteneriatul incheiat cu SC LUXURY GOODS IMPORT SRL, pentru a lua masuri de rezolvare a solicitarilor dvs. , comenzi livrare produse , facturare , inclusiv prin  transmiterea acestora catre tertii cu care avem relatii contractuale respectiv societati de curierat pentru livrare ,servicii IT , toate acestea fiind reglementate distict , asigurandu-va confidentialitatea si securitatea informatiilor transmise.

Datele minime necesare a fi colectate in vederea realizarii acestui scop sunt :

Date personale : nume, prenume, e-mail, telefon, adresa de livrare

In cazul in care alegeti sa nu furnizati date care sunt necesare indeplinirii scopului propus, exista posibilitatea sa nu putem duce la indeplinire angajamantele luate prin termenii contractuali asumati.

Persoanele fizice a caror date cu caracter personal sunt colectate se pot opune colectarii acestor date personale si, sa solicite stergerea acestora , revocand astfel acordul dat pentru prelucrare si renuntand la orice drept implicit acestui accord, fara nici o obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalata parte si fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte parti daune interse in orice moment.

Pentru exercitarea drepturilor sale , conform legislatiei in vigoare ,precum si pentru modificarea informatiilor pe care le-a transmis initial,  persoanele interesate se pot adresa LUXURY GOODS IMPORT SRL, conform datelor de contact disponibile pe site, sau la adresa de e-mail dpo@luxurygoods.ro

LUXURY GOODS IMPORT SRL, se obliga ca datele colectate sa fie folosite numai in conformitate cu scopul declarat si sa nu faca publica , sa vanda, sa inchirieze, licentieze, transfere etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau speciale ale utilizatorilor/clientilor sai catre vreun tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia cazului in care acestea sunt solicitate de catre institutii abilitate ale statului.

Datele dumneavoastra personale pe care le colectam , procesam si stocam , nu vor fi colectate mai inainte sa:

 • va dati consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopul specific declarat
 • prelucrarea sa fie necesara pentru realizarea unui contract la care si dvs. sunteti parte interesata
 • prelucrarea sa fie necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale care ne revine
 • prelucrarea sa fie necesara in scopul intereselor legitime urmarite de noi sau de o terta parte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale dvs.care necesita protejarea datelor cu character personal, in special atunci cand este vorba de datele personale ale minorilor sau direct marketing
Drepturile Utilizatorului

n calitate de utilizator, client, membru, al LUXURY GOODS IMPORT SRL, va sunt garantate urmatoarele drepturi, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute de Regulamentul 679/2016 si legilor in vigoare aplicabile

 • dreptul la informare
 • dreptul la acces la date
 • dreptul de interventie
 • dreptul de opozitie
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • dreptul de a se adresa justitiei
 • dreptul sa faca plangere la autoritatea de supraveghere

In vederea exercitarii drepturilor mai sus prevazute utilizatorul va inainta catre LUXURY GOODS IMPORT SRL, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Masuri tehnice si organizatorice privind securitatea datelor personale

S.C. LUXURY GOODS IMPORT  S.R.L., asigura securitatea si confidentialitatea  informatiilor, considerand-o o obligatie prioritara in cadrul serviciilor oferite  clientilor.

In acest sens , societatea prin persoanele desemnate va asigura ca, informatiile furnizate pe parcursul utilizarii site-ului si orice alte documente completate de dvs.in raport cu societatea LUXURY GOODS IMPORT SRL,  raman STRICT CONFIDENTIALE si, sunt pastrate in baza de date a societatii, pe perioada specificata prin politica interna a societatii corelata cu consimtamantului liber exprimat al fiecarei persoanei vizate,   sunt protejate prin toate mecanismele de protectie ale sistemului de operare si ale bazei de date (dulap cu cheie, parole, alte mecanisme de Securitate a bazei de date). Accesul la datele cu caracter personal este limitat si este reglemantat prin politici si proceduri de securitate a informatiei, ce garanteaza faptul ca  datele dumneavoastra nu vor putea fi accesate, preluate sau modificate de catre alte persoane, in afara persoanelor autorizate care folosesc aceste date strict in scopul mai sus precizat

De asemenea LUXURY GOODS IMPORT SRL a luat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat

VERSIUNE ACTUALIZATA 25.05.2018

Ai peste 18 ani?